top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMateusz Górecki

Bezpieczna przestrzeń

Tworzenie „bezpiecznej przestrzeni do dzielenia się” podczas sesji LEGO® Serious Play® oznacza tworzenie środowiska, w którym uczestnicy czują się komfortowo, są szanowani i mogą swobodnie wyrażać swoje myśli, pomysły i uczucia bez obawy przed oceną lub krytyką.

Koncepcja ta jest niezbędna do produktywnej i otwartej komunikacji podczas sesji. Oto zestawienie tego, co to oznacza:

  • Komfort i zaufanie: Uczestnicy powinni czuć się swobodnie i ufać, że ich wkład zostanie doceniony i szanowany. Dzięki temu komfortowi mogą otwarcie dzielić się swoimi pomysłami i przemyśleniami.

  • Atmosfera bez osądu: W bezpiecznej przestrzeni nie ma osądów ani negatywnej krytyki. Uczestnicy wiedzą, że ich wkład nie zostanie wyśmiany ani odrzucony.

  • Zachęta: Facylitatorzy i inni uczestnicy powinni zachęcać do dzielenia się i aktywnie słuchać siebie nawzajem. Wsparcie to zachęca poszczególne osoby do zabierania głosu i angażowania się w dyskusje.

  • Integracja: głos każdego ma znaczenie, niezależnie od roli i poziomu w organizacji. Integracja gwarantuje, że różnorodne perspektywy będą mile widziane.

  • Bezpieczeństwo emocjonalne: Bezpieczeństwo emocjonalne jest tak samo ważne jak bezpieczeństwo fizyczne. Uczestnicy powinni czuć się bezpiecznie emocjonalnie, aby móc wyrazić swoje uczucia, obawy lub osobiste doświadczenia.

  • Poufność: To, co zostanie udostępnione podczas sesji, powinno pozostać poufne, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej. Ta poufność pomaga budować zaufanie.

  • Szacunek dla różnic: Uczestnicy powinni szanować i doceniać różnice w opiniach, doświadczeniach i pomysłach. Tworzy to inkluzywną atmosferę, w której cenione są różne punkty widzenia.

6 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Zły odlot

Comments


bottom of page