top of page

Warsztat LSP

Struktura szkolenia LEGO® Serious Play®

Wprowadzenie do metodyki. Rozpoczynamy od wprowadzenia do metody LEGO® Serious Play® oraz ustalenia zasad pracy z zestawami klocków.

Ćwiczenia wprowadzające. Rozpoczynamy od budowania prostych modeli, które mają na celu zapoznanie się z materiałem i stosowaniem metafor w budowaniu.

Główna część warsztatu. Konstruujemy serię modeli (indywidualnie lub grupowo, w zależności od celów warsztatu), które są narzędziem do eksploracji postawionych pytań. Każdy uczestnik prezentuje swój model i dzieli się jego interpretacją, co jest następnie przedmiotem grupowej dyskusji. W trakcie tej fazy stawiam szereg pytań, które pomagają pogłębić zrozumienie i dopracować rozwiązania.

Podsumowanie. Każdy warsztat kończy się podsumowaniem, w którym określamy główne wnioski i ustalamy plan działania dla zespołu, często kończąc na liście konkretnych zadań. Program każdego warsztatu jest indywidualnie dostosowany do potrzeb danej grupy uczestników.
 

Praktyczne informacje o warsztatach LEGO Serious Play

1. Warsztaty organizowane są dla grup od 3 do 12 osób i mogą skupiać zarówno osoby znające się nawzajem (np. zespoły pracownicze), jak i osoby, które wcześniej się nie znały.

2. Minimalny czas trwania warsztatu to 4 godziny, ale ze względu na tendencję do przedłużających się dyskusji, zalecam zarezerwowanie całego dnia, aby osiągnąć najlepsze rezultaty. Ze względu na intensywność warsztatów, przewidziane są przerwy.

3. Warsztaty prowadzone są wyłącznie stacjonarnie – w biurze klienta lub innym miejscu wybranym przez organizatora.

4. Warsztaty mogą być prowadzone w języku polskim, angielskim lub rosyjskim.

bottom of page