top of page

Dlaczego LSP?

Dlaczego warto wybrać LEGO® Serious Play®?

Metoda LEGO® Serious Play® (LSP) to coś więcej niż zabawa klockami. To interaktywne warsztaty wymagające pełnego zaangażowania i koncentracji, które może przynieść Twojej organizacji znaczące korzyści.

Korzyści płynące z LEGO® Serious Play®:

Zapomnij o monotonnych prezentacjach, tablicach flipchart i bezowocnych rozmowach.

W warsztatach opartych na metodzie LSP, każdy uczestnik jest aktywny i odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu wyników.

LSP promuje innowacyjność, kreatywność, używanie wyobraźni, rozwijanie nowych rozwiązań i nietypowe podejścia do problemów. Metoda ta jest jeszcze rzadko stosowana przez firmy w Polsce.

Praca z metodą LSP może przyspieszyć proces podejmowania ważnych decyzji i przyczynić się do poprawy efektywności, konkurencyjności oraz rentowności firmy.

To podejście jest zorientowane na cel. Rezultatem szkolenia są klarowne wnioski, które Twój zespół może zastosować po warsztacie.

LSP umożliwia otwartą i swobodną wymianę myśli na tematy, które mogą być trudne do poruszenia. Modele stworzone podczas warsztatów mogą ukazać wszystko, nawet to, czego uczestnicy nie wyrażaliby w innych warunkach.

LSP ułatwia identyfikację i zrozumienie rzeczywistych wyzwań w organizacji poprzez dogłębne rozmowy, stosowanie metafor i uwzględnianie perspektywy każdego członka zespołu. Metoda ta zmniejsza dystans między uczestnikami i poprawia komunikację w zespole. Umożliwia uczestnikom wyrażenie swoich opinii, wysłuchanie innych i wspólne opracowywanie rozwiązań.

Warsztaty oparte na klockach LEGO mogą zaskoczyć i zainspirować Twój zespół, który z pewnością doceni tę unikatową formę szkolenia.

bottom of page