top of page

Lego Serious Play

LEGO® SERIOUS PLAY® ma na celu przekształcenie biernych spotkań w aktywne interakcje, co skutkuje zwiększonym uczestnictwem, pojawieniem się bardziej wartościowych spostrzeżeń, zwiększonym zaangażowaniem uczestników, a ostatecznie większym kreatywnością, ilością pomysłów i szybszą możliwością ich zastosowania w praktyce, czy w życiu codziennym.

Metoda LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) to ukierunkowane podejście kreatywnego myślenia, komunikowania się i rozwiązywania problemów w organizacjach, zespołach i w ramach osobistych ograniczeń. Obejmuje ona szeroko zakrojone badania z dziedzin takich jak biznes, rozwój organizacyjny, psychologia i uczenie się, podkreślając znaczenie wiedzy praktycznej.


W ramach pracy metodą LEGO® SERIOUS PLAY® oferuję możliwości pracy w ramach tematów: rozwoju organizacji, integracji międzykulturowej, analizy strategicznej w przedsiębiorstwie, kreatywności, rozwoju pracowników, włączenia społecznego i innych. Każdy warsztat jest dokładnie przygotowany pod kątem wymagań klienta, a maksymalna liczba uczestników pojedynczego spotkania to 12 osób. Długość i intensywność warsztatów są ustalane, z każdym klientem indywidualnie.

bottom of page